اخبار برگزیده

هر چند ...

هرچند که مـــال من نشدی..

ولی...

ازت خیـــلی چیزهــا یاد گرفتم...

یاد گرفتم به خاطری که دوســـش دارم باید دروغ بگــم...

یاد گرفتم هیـــچوقت هیچکـس ارزش شــکستن غرورمو نداره...

یاد گرفتم تـــو زندگیم بی اینکه بفهـــمم چقدر دوسم داره...

هــــرروز به یـــه بهــونه ای دلشـــو بشکونم...

یاد گـــرفتم گـــریــه های هیــچرو بـــاور نکـــنم...

یاد گرفــــتم بهش هـــیچوقت فرصـــت جـــبران نــدم...

یاد گرفــــتم هـــر روز دم از عاشـــقی بـــزنم ولی خودم عاشــق نباشــــم...

خوب یاد گرفــتم نــه...؟

خدایـــیش معلم خــوبی بودی ...

دمت گـــرم...


هر چند ...

هر چند ...

هر چند ...

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها